Tóc nam bết dính, hay bị chỉa ra ngoài và thường xuyên không vào nếp chính là 1 vấn đề hóc búa với rất nhiều anh em nam giới.