Tết đang đến gần, bố mẹ đã đầu tư cho “cậu ấm” nhà mình một kiểu tóc nam thật bảnh để đi chúc Tết họ hàng chưa? Hãy cùng