Nhuộm tóc là bước thay đổi diện mạo đột phá mà bất cứ đàn ông nào cũng nên thử. Nhưng trước khi thử, bạn cần xem qua 8 lưu