Trong thời gian vừa qua, xuất hiện một số loại “thuốc bổ não” được nhiều người truyền tai nhau là “thần dược”. Vì nó giúp họ thông minh và