Bất cứ chàng trai thường đều có những thói quen trong cuộc sống dù là xấu hay tốt. Tuy nhiên họ không biết rằng có những thói quen đó