Friendzone thường được dùng để nói về mối quan hệ giữa nam và nữ. Khi một người (thường là đàn ông) đang muốn tiến xa hơn nhưng người còn