Hàng ngày, có rất nhiều chàng trai đến 30Shine để làm dịch vụ nhuộm tóc. Bao gồm những người đã sở hữu cho mình nhiều màu tóc cho đến