Sẽ là thiếu xót lớn nếu 30Shine không tìm hiểu về bộ sưu tập tóc nam đẹp hoàn hảo của anh chàng Suho – leader nhà EXO. Ngoài tài