Bạn không quá quan tâm về việc có nhiều lông và bạn cảm thấy trở nên nam tính hơn với chúng, đơn giản vì bạn là phái mạnh. Thế