Ngày nay, người ta nhắc đến 30Shine như một biểu tượng không thể thay thế tron làng thời trang tóc nam ở Việt Nam. Để có được tên tuổi