Tại sao cùng một áo sơ mi nhưng có người mặc đẹp, có người lại không? Câu trả lời nằm ở sự phù hợp của mỗi kiểu, mỗi size