Năm 2018 là năm những mẫu tóc nam “xưa cũ” lên ngôi. Trong đó phải kể đế sự quay lại đầy ồn ảo của Side Part dài cổ điển