Đi cắt tóc trúng Iphone XS Max bạn có tin không? Không tin thì bạn nên đến 30Shine vừa được đẹp trai vừa giành về cơ hội trúng thưởng