Chắc hẳn rất nhiều bạn thường gặp phải tình trạng tóc vuốt mãi mà không vào được nếp, dẫn đến nhiều lúc khá là khó chịu và ức chế.