Bé của bạn đang lớn dần, đang nhận thức và khám phá mọi thứ xung quanh. Bé phát triển hoàn toàn bình thường và bắt kịp các bạn cùng