Sau khi ra mắt, Người Bất Tử đang làm mưa làm gió trên khắp các rạp phim. Dù vào vai phản diện, Quách Ngọc Ngoan vẫn gây thương nhớ