Nhiều cậu chàng học trò muốn nhuộm tóc nhưng nhà trường không cho phép. Do vậy đành ngậm ngùi để màu tóc đen truyền thống trong suốt quãng đời