Các nam sao Việt luôn có những cách riêng để thể hiện cái “chất” của mình. Một trong những cách hiệu quả để các chàng trai này show cá