Da ngăm đôi khi sẽ khiến bạn khóc khăn trong việc lựa chọn trang phục cũng như màu nhuộm tóc phù hợp. Nếu không khéo thì bạn sẽ trở