Màu đỏ không ai nghĩ rằng sẽ là màu tóc phù hợp với con trai. Nhưng Erik đã biến đây thành màu nhuộm tóc nam “chất phát ngất”. Là