nhuộm tóc chơi Tết

Thời Trang Tóc

Nếu Tết này thời tiết nóng, nên nhuộm tóc nam màu gì? (P2)

Tiếp tục với những tone màu nhuộm tóc nam cho chàng diện Tết này. Bên cạnh việc bổ sung thêm màu nhuộm vào danh sách. 30Shine sẽ giúp bạn
Thời Trang Tóc

Nếu Tết này thời tiết nóng, nên nhuộm tóc nam màu gì? (P1)

Bạn đang rất nóng lòng muốn “lột xác” để đón một mùa Tết cận kề. Nhưng ngại không biết, nếu Tết này nóng liệu màu nhuộm tóc nam này