Các nam ca sĩ thường xuyên thay đổi kiểu tóc để mang đến công chúng diện mạo mới. Khi tạo, đương nhiên mỗi người sẽ có một phong cách