Không giống như những người nổi tiếng khác, Bình Minh luôn chọn cắt tóc khá đơn giản. Hầu hết những mẫu tóc anh chọn đều không cầu kỳ nhưng