Phần lớn, cánh đàn ông không dành nhiều sự quan tâm cho cơ thể của mình. Chính vì vậy, họ thường làm mất điểm trong mắt những người xung