Bạn luôn muốn đẹp trai, bảnh bao khi đi chúc Tết họ hàng. Nhưng chiếc mũ bảo hiểm lại gây ra nhiều khó khăn cho điều này. Bởi nó