Nhuộm tóc nam, giải pháp thông minh cho những anh chàng muốn trung thành với kiểu tóc mình đang có nhưng vẫn muốn có sự mới mẻ trong những