Chắc chắn không ai muốn sau khi nhuộm tóc mà tóc của mình lại bị hỏng. Hay có tình trạng lốm đốm không đều màu, loang màu hoặc lên