Kiến thức, kỹ năng là những yếu tố không thể thiếu để có một buổi phỏng vấn thành công. Nhưng liệu chỉ thế thôi đã đủ? Câu trả lời