Cắt tóc nam đẹp tại đâu là lý tưởng? Suốt ngày bị vợ la vì mái tóc dài xuề xòa, anh bạn Gymer Việt Anh đã nhanh chóng quyết