Nổi lên từ 2003, đến nay đã 15 năm nhưng Kwon Sang Woo vẫn chưa bao giờ hết quyến rũ trong mắt chị em. Nhờ sở hữu những kiểu