Tiếp tục với những kiểu tóc nam cho những anh chàng tuổi 20 tràn đầy khát vọng, dám nghĩ dám làm. Những kiểu tóc thay chàng thể hiện sức