Noel đã đến sát nút rồi mà bạn vẫn chưa có được 1 kiểu tóc đẹp trai đi quẩy thì phải làm sao? Nếu chưa chọn được kiểu tóc