Noel sắp tới rồi mà anh em còn chưa chuẩn bị gì? Đến 30Shine cắt ngay cho mình kiểu tóc nam uốn xoăn phong cách để tạo bất ngờ