Kiểu tóc nam phù hợp là một trong những yếu tố tạo nên hình tượng “hút hồn” của Zac Efron. Đây là một trong những ngôi sao được giới