Tết là thời điểm mà mọi người nhìn lại bản thân sau một năm dài. Người lớn cũng sẽ nhìn nhận về độ trưởng thành của bạn. Kiểu tóc