Đối với đấng mày râu, bên cạnh tài năng thì ngoại hình cũng là một phần không thể thiếu để tăng xác suất thành công. Trang phục, kiểu tóc