“Nuôi” tóc dài là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì. Không những thế, ở giai đoạn tóc đạt độ dài trung bình, các chàng sẽ