Không còn mặn mà với những kiểu tóc nam trẻ trung, cá tính. Thay vào đó, những người đàn ông U40 mong muốn tìm đến những gì lịch lãm,