Một vầng trán “sân bay” khiến bạn khó có được một kiểu tóc đẹp. Tuy nhiên, khó nhưng nếu biết cân nhắc kỹ trước khi cắt tóc, bạn vẫn