Nhuộm tóc màu khói không còn mới mẻ gì với với giới showbiz. Các nam thần nhuộm màu tóc này cũng rất đẹp. Nhưng Kiều Minh Tuấn mới là