Bất chấp mọi góc chụp hình, không ngại mọi vị trí đứng với bất kì background nào chỉ với những bí quyết cắt tóc nam cùng 30Shine. Giây phút