Nếu với những kiểu tóc nam ở phần 1 vẫn chưa giúp bạn khắc phục được gương mặt qúa tròn trịa, đừng lo, vẫn còn cả một danh sách