Nhuộm tóc – yếu tố quan trọng góp phần làm nên một kiểu tóc nam đẹp. Muốn đẹp trai đi chơi Tết, phải thử ngay những màu tóc sành