Một kiểu tóc nam đẹp là khi chúng có được nếp tóc hoàn hảo ưng ý. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khác nhau khiến nếp tóc không giữ