Phong cách thời trang dị biệt của Jared Leto thì chắc không cần phải bàn cãi nhiều nữa. Báo chí đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để