Ngoài trang phục, phụ kiện thì mùi hương cũng là yếu tố tiên quyết để đánh giá phong cách của một người đàn ông. Các chàng đã biết sử