Hình thành và phát triển dựa trên hai yếu tố: chất lượng & uy tín, 2 dòng dầu gội đầu và dầu xả của nhà Hanz De Fuko luôn