Có những nhân vật huyền thoại đến nỗi kiểu tóc nam của họ được “định danh” theo tên. Ví dụ khi nhắc đến kiểu tóc Đan Trường, mọi người