Với nam giới, get vuốt tóc đã quá quen thuộc. Sản phẩm này có khả năng biến những cái đầu “tổ quạ” thành vào nếp lượn sóng mượt mà.