Trước đây Đức Phúc luôn trung thành với tóc đen. Nhưng hậu phẫu thuật, anh chàng lại miệt mài với nhuộm tóc màu khói. Lý do mà Đức Phúc